Slovnik

BOMB narýchlo urobené graffiti CAP tryska na sprej (fat cap robí širokú stopu, outline cap tenkú)
CAN plechovka spreja s farbou CREW skupina 2 a viac writerov
END TO END pomaľovaný celý vagón vlaku FRESH nováčik medzi profíkmi
GRAFFITI slovo pochádzajúce z taliančiny, znamená nápis CHARACTER nakreslená postava
JAM stretnutie writerov, akcia LEGAL legálna plocha na maľovanie graffiti
PANEL graffiti pod oknami vagónov PIECE jedna graffiti práca
PRODUCTION graffiti, ktoré na seba nadväzujú SKETCH náčrt, skica
TAG jednoduchý podpis writera TOY amatér, začiatočník
WHOLE CAR piece cez celý vagón vrátane okien WHOLE TRAIN zafarbená celá súprava vlaku
WRITER sprejer XEROXBOY writer, ktorý napodobňuje štýl iných

 

<< Návrat do hlavného menu